O realizatorze

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM

FlagaTransparentEndOśrodek Psychologiczno – Pedagogiczny RAZEM jest niepubliczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną o uprawnieniach poradni publicznej.

Ośrodek powstał w 1998 roku. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie In gremio. W Ośrodku pracują specjaliści z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego, mediacji, edukacji obywatelskiej.

Pomagamy rozwiązać różne, w tym najtrudniejsze problemy: życiowe, wychowawcze, zawodowe. Prowadzimy działalność: diagnostyczną, terapeutyczną , szkoleniową, profilaktyczną oraz informacyjną. Nasza oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie) oraz instytucji oświatowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Przez lata swej działalności Ośrodek zrealizował wiele niekonwencjonalnych projektów i przedsięwzięć.

Jednostka prowadząca

99125

Stowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni najlepszą niepubliczną szkołę podstawową (Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa), bezpieczne i kameralne gimnazjum (Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego), pierwszą niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM) oraz ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży (Centrum Muzyczne RYTM).

Stowarzyszenie In gremio od ponad 20 lat powiększa grupę swoich odbiorców i współpracowników, dzięki realizacji wielu projektów społecznych i grantowych, których główni beneficjenci to dzieci, młodzież i osoby powyżej 60 roku życia.

Najważniejszym zadaniem jakie stawia przed sobą stowarzyszenie to wychowywać i pomagać. Pragniemy, aby absolwenci naszych szkół byli ludźmi wrażliwymi i otwartymi. Osobom, które nie radzą sobie z szybko zmieniającym się światem, pomagamy stworzyć nowy sposób życia.