O projekcie

Cyberprzemoc jest najszybciej rozwijającym się zagrożeniem. Dotyka dzieci w różnym wieku. Nowoczesna technologia to nie tylko zabawa, ale także ryzyko uzależnienia, przemocy czy łatwego dostępu do nieodpowiednich treści. Internet i urządzenia mobilne zmieniły trwale nasz świat.

Akty cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem mediów elektronicznych – choć dokonywane są w witrualnym świecie, potrafią realnie wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Jest to problem, który dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM od lat obserwuje dynamikę zachowań dzieci i młodzieży. Dzięki wieloaspektowym działaniom, jesteśmy w stanie zaobserwować zarówno świat ucznia podczas warsztatów, jak i wsłuchać się w obawy rodzica czy nauczyciela w trakcie szkoleń. Doświadczenia te pokazują, że wraz z rozwojem mediów elektronicznych i wzrostem ich popularności, problemy takie jak przemoc i uzależnienia „zainfekowały” również świat wirtualny. Młodzież często nie dostrzega granicy pomiędzy żartem w Internecie a krzywdzeniem drugiej osoby. Pozorna anonimowość, którą zapewnia Internet daje także młodzieży większe przyzwolenie na słowa, które w bezpośredniej relacji „twarzą w twarz” nigdy by nie padły (w psychologii społecznej zjawisko to nazywane jest efektem kabiny pilota).

W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od Internetu, najważniejsze, co możemy zrobić, to nauczyć je, jak się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że młody człowiek jest na nie bardzo podatny. Rodzice i nauczyciele często widzą, że problem istnieje, ale nie zawsze mają świadomość tego, z czym styka się młodzież w Internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych doświadczeń. W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc, czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka i świadomość zagrożenia.

 

Cyberprzemoc ze względu na skalę zagrożeń, jakie za sobą niesie, to zagadnienie, o którym należy głośno mówić nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. Dotychczasowe kampanie społeczne i informacyjne zdecydowanie zbagatelizowały problem – najczęściej dotyczyły komunikatorów i mowy nienawiści w serwisach społecznościowych. Są to jedne z głównych zagadnień, jednak nie można wyłącznie na nich oprzeć programów  profilaktyki, ponieważ będą one wówczas z góry skazane na porażkę. Już coraz młodsi użytkownicy Internetu zdają sobie sprawę z możliwości, jakie niesie za sobą domniemana anonimowość – to właśnie w sieci są zdecydowanie bardziej odważni i pewni siebie, co przekłada się na poszukiwanie środków psychoaktywnych, czy popycha do młodocianej prostytucji w celu szybkiego zarobku lub jest formą wyrażania własnych frustracji.

homepageDigitalYouth2012Cyberprzemoc, stała się faktem i otacza nas każdego dnia. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i ciągłe pożądanie akceptacji, również w sferze elektronicznej (dla młodych ludzi sfera ta jest równie ważna jak realna) doprowadziły do zachwiania proporcji pomiędzy życiem codziennym, a jego odbiciem w Internecie.

Niestety zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli nie zdają sobie sprawy, jak wiele codziennych zachowań jest niewinnym początkiem aktów cyberprzemocy, a często są naruszeniem przepisów prawa. „Przecież to miał być tylko niewinny żart” – to zdanie, które nasi specjaliści słyszą najczęściej podczas rozmów z agresorami, podczas wyjaśniania czynów będących cyberprzemocą i naruszeniem sfery drugiej osoby.